Edges Green Blue Rectangle

80 × 120 cm
spray, paper, canvas
2023

z cyklu Hrany

                                  
Mám zájem

Nebýt hrany, není obraz. Hrany tvoří čelní stranu, která je to hlavní, co je vidět. Občas to, co je na první pohled skryté, neviditelné, je vlastně důležitější a neexistovalo by bez toho “to hlavní” - to, co všichni vidí. Hrana je zázemí, kontext, okolí, vše čemu v danou chvíli nevěnujeme pozornost.