Nic

75 × 90 cm
mixed media on canvas
2021

prodáno

z cyklu Linie, Otisk, Zmuchlat