Signal Red

90 × 120 cm
mixed medi on canvas
2021

Nedostupné

z cyklu Hutný, Linie, Rýt